Dětský běh LightBIKE 2019

Dne 5.6.2019 se v Havířově rozběhne třetí ročník akce „ Dětský běh LightBIKE“. Jde o trailový běžecký závod jehož výtěžek jde 100% na charitativní účel. Letošní ročník bude nabitý spoustou novinek. Ta nejdůležitější je to, že budeme vybírat hned na dvě děti.

První je Terezka Muroňová. Dívka, která si již narození musela vybojovat a s diagnózou  dětské mozkové obrny s centrálním hypotonickým syndromem se snaží žít co nejlepší život jak to jde. Je toho mnoho s čím se musí potýkat a potřebuje k tomu jak péči rodičů tak také spoustu zdravotních pomůcek. Naše snaha je pomoci vybrat na speciální židli.

Druhým dítětem je Mareček Baďura a s Terezkou je pojí těžký    příchod na svět. Prognóza lékařů nebyla vůbec příznivá, ale Majďa   je bojovník a nevzdal to. Jeho diagnóza je pravostranná hemiparéza, paréza brachiálního plexu, hypotonie a také dětská mozková obrna,hyprersalivace a absence řeči. Marečkovi bychom rádi pomohli s pořízením komunikátoru pro lepší dorozumění s okolím.
Podrobnější informace k závodu, příběhy Terezky a Marečka i galerii minulých ročníků najdete na https://detskybeh-lightbike.cz/.