O cvičení

Děti sportují pod vedením zkušených trenérů. Naučí se pestrou a hravou formou rozvíjet základní pohybové dovednosti (běhat, skákat a házet) a zdokonalují své pohybové schopnosti, zejména rychlost a obratnost. Hravé běhání, skákání a házení je podpořeno lehkými pomůckami vyráběnými na míru těm nejmenším. Kromě základních pomůcek jako jsou míčky na házení, míče na hry, švihadla a další se používají i speciální dětské náčiní a nářadí.

Cílem sportovní přípravy není prioritně vychovat budoucí profesionální sportovce. Jde o službu pro rodiče, kteří chtějí, aby se jejich děti naučily pravidelnému a zdravému pohybu, zabavily se a do budoucna se mohly zaměřit na jakýkoli sport profesionálně či se mu mohly věnovat pouze rekreačně.