VELIKONOČNÍ TROJBOJ ATLETICKÝCH PŘÍPRAVEK

DSCN3097Velikonočního trojboje se zúčastnilo sedm dětí z HSK

Tadeáš Kocián
Sebastian Holeksa
Daník Kajura
Tomík  Navrátil
Robert Cholewa
Barča Štarková
Eliška Tomanová

GRATULUJEME !

Barči ke krásnému 1. místu, Robíkovi ke 4.místu a ostatním za předvedené výkony.

Eva a Markéta

Pořádá:                Oddíl atletiky TJ Start Havířov

Datum:                 21. 3. 2016 v 15,00 hodin

Místo:                  tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové

 

Kategorie:           2005-2006 chlapci a dívky – předžáci

2007-2008 chlapci a dívky – maloši

2009-2010 chlapci a dívky – supermaloši

Přihlášky: do pátku 18. 3. 2016 na email oncova@seznam.cz

Bodování:             body podle pořadí, v případě rovnosti rozhoduje sprint. Pro první tři v každé kategorii jsou připraveny medaile a diplomy.

Soutěž:                  trojboj: 40m, skok daleký (měřeno z místa odrazu, supermaloši – skok  z místa), autový hod plným míčem 1 kg (supermaloši hod míčem)

Šatny slouží pouze pro převlečení. Ve skoku dalekém jsou jen dva pokusy! Startuje se z bloků, tretry jsou povoleny. Časový pořad je orientační a pořadatel si vyhrazuje právo na změny podle počtu zúčastněných.

VSTUP DO TĚLOCVIČNY POUZE PO PŘEZUTÍ DO ČISTÉ OBUVI! (Platí i pro trenéry a hosty)

 časový pořad:

14.30 – 14.55   prezentace v tělocvičně

15.00   zahájení

15.05   sprint 40 metrů (supermaloši), skok daleký (předžáci), autový hod (maloši)

15.25   sprint 40 metrů (maloši), skok daleký (supermaloši), autový hod (předžáci)

15.45   sprint 40 metrů (předžáci), skok daleký (maloši), hod míčem (supermaloši)

16.30   vyhlášení výsledků

 

za organizační tým
Martina Ončová