VELIKONOČNÍ TROJBOJ ATLETICKÝCH PŘÍPRAVEK

Závodů 10. 4. se na ZŠ Kudeříkové zúčastnilo celkem 7 našich závodníků, kteří obsadili tato místa:

1.místo Štěpán Kielar

2.místo Pepina Moštíková

4.místo Matěj Maceček

5.místo Folwarczná Adélka

Díky všem za převedené výkony
Eva, Markéta a Hanka

Pořádá:                Oddíl atletiky TJ Start Havířov

Datum:                 10. 4. 2017 v 15,00 hodin

Místo:                  tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové

Kategorie:           2006-2007 chlapci a dívky – předžáci

2008-2009 chlapci a dívky – maloši

2010-2011 chlapci a dívky – supermaloši

Přihlášky: do pátku 7. 4. 2017 na email oncova@seznam.cz

Bodování:             body podle pořadí, v případě rovnosti rozhoduje sprint. Pro první tři v každé kategorii jsou připraveny medaile a diplomy.

Soutěž:                  trojboj: 40m, skok daleký (měřeno z místa odrazu, supermaloši – skok  z místa), autový hod plným míčem 1 kg (supermaloši hod míčem)

Šatny slouží pouze pro převlečení. Ve skoku dalekém jsou jen dva pokusy! Startuje se z bloků, tretry jsou povoleny. Časový pořad je orientační a pořadatel si vyhrazuje právo na změny podle počtu zúčastněných.

VSTUP DO TĚLOCVIČNY POUZE PO PŘEZUTÍ DO ČISTÉ OBUVI! (Platí i pro trenéry a hosty)

časový pořad:

14.30 – 14.55   prezentace v tělocvičně

15.00         zahájení

15.05         sprint 40 metrů (supermaloši), skok daleký (předžáci), autový hod (maloši)

15.25         sprint 40 metrů (maloši), skok daleký (supermaloši), autový hod (předžáci)

15.45         sprint 40 metrů (předžáci), skok daleký (maloši), hod míčem (supermaloši)

16.30         vyhlášení výsledků