Velikonoční trojboj atletických přípravek

Velikonočního trojboje se zúčastnilo celkem 13 dětí z HSK.

GRATULUJEME všem a hlavně oceněným.

2. místo Damián Roman a Vojta Kohut

3. místo Petr Štark

Závodníci :

Holesz Vojta
Holeszová Anička
Matušková Emílie
Nenička David
Fuják Adam
Koběrský Tobiáš
Kohut Vojta
Poncza Matěj
Maceček Matěj
Roman Damián
Romanová Zuzka
Kocián Tadeáš
Štark Petr

Výsledky všech závodníků najdete na www.atletikahavirov.com

Pořádá: Oddíl atletiky TJ Start Havířov
Datum: 26. 3. 2018 v 15,00 hodin
Místo: tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové
Kategorie: 2007-2008 chlapci a dívky – předžáci
2009-2010 chlapci a dívky – maloši
2011-2012 chlapci a dívky – supermaloši
Přihlášky: do pátku 23. 3. 2018 na email oncova@seznam.cz

Bodování: body podle pořadí, v případě rovnosti rozhoduje sprint. Pro první tři v každé kategorii jsou připraveny medaile a diplomy.
Soutěž: trojboj: 40m, skok daleký (měřeno z místa odrazu, supermaloši – skok z místa), autový hod plným míčem 1 kg (supermaloši hod míčem)
Šatny slouží pouze pro převlečení. Ve skoku dalekém jsou jen dva pokusy! Startuje se z bloků, tretry jsou povoleny. Časový pořad je orientační a pořadatel si vyhrazuje právo na změny podle počtu zúčastněných.
VSTUP DO TĚLOCVIČNY POUZE PO PŘEZUTÍ DO ČISTÉ OBUVI! (Platí i pro trenéry a hosty)
časový pořad:
14.30 – 14.55 prezentace v tělocvičně
15.00 zahájení
15.05 sprint 40 metrů (supermaloši), skok daleký (předžáci), autový hod (maloši)
15.25 sprint 40 metrů (maloši), skok daleký (supermaloši), autový hod (předžáci)
15.45 sprint 40 metrů (předžáci), skok daleký (maloši), hod míčem (supermaloši)
16.30 vyhlášení výsledků

za organizační tým
Martina Kučová