Všem přejeme úspěšný a ve zdraví prožitý rok 2023

V roce 2023 začínají cvičení dětí a dětí s rodiči v týdnu od 10.1.2023

Všechna cvičení pokračují bohužel  stejně  jako na podzim až do března, pak se snad vrátíme znovu   k režimu , jaký fungoval  před výstavbou hřiště na ZŠ Gorkého.

Koncem ledna proběhnou v tělocvičnách atletické závody.

Do Nového roku 2023 přejeme všem hlavně zdraví a těšíme se na vás.

Za HSK Eva, Markéta a Hanka